• معاونت اداری و مالی یکی از سختارهای مهم دانشگاه:

   معاونت اداری و مالی یکی از سختارهای مهم دانشگاه:

   معاونت اداری و مالی نقشی ساختارمند و راهبردی دارد
   «قدردانی از معاون محترم اداری و مالی به مناسبت روز معلم» به نقل از ستاد شاهد دیدار دانشجویان شاهد و ایثارگر …ادامه خبر »
  • ستاد شاهد دانشگاه خبر داد:

   ستاد شاهد دانشگاه خبر داد:

   سلسله جلسات تخصصی امور ایثارگران دستگاه های اجرایی استان تهران
   «سلسله جلسات تخصصی شاهد و ایثارگر» سلسله جلسات تخصصی مشاوران منتخب شاهد و ایثارگر دستگاه های اجرایی استان تهران در …ادامه خبر »
  • ستاد شاهد و ایثارگر خبر داد:

   ستاد شاهد و ایثارگر خبر داد:

   دیدار دانشجویان شاهد و ایثارگر با مدیر محترم حراست جناب آقای شبستانی
   به نقل از ستاد شاهد جلسه دیدار سال جدید با مدیر محترم حراست دانشگاه جناب آقای شبستانی با مسئول شاهد و  دانشجویان …ادامه خبر »
  • ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   دیدار صمیمانه دانشجویان شاهد و ایثارگر با نماینده محترم مقام معظم رهبری حاج آقا فضلعلی
   «دیدار با نماینده محترم مقام معظم رهبری در دانشگاه» دیدار سال جدید با نماینده محترم مقام معظم رهبری در دانشگاه …ادامه خبر »
  • ستاد شاهد دانشگاه خبر داد

   ستاد شاهد دانشگاه خبر داد

   مراسم بزرگداشت مقام شهدا
   «مراسم بزرگداشت مقام شهدا» به نقل از ستاد شاهد و مشاور رئیس دانشگاه سرکار خانم سید جوادی امروز یکشنبه مورخ …ادامه خبر »
 • آرشیو اخبار