• ستاد شاهد خبر داد

   ستاد شاهد خبر داد

   اولین نشست بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های ستاد شاهد و اساتید مشاور شاهد و ایثارگر
   «اولین نشست بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های ستاد شاهد و اساتید محترم مشاور شاهد و ایثارگر» به نقل از ستاد …ادامه خبر »
  • ستاد شاهد و ایثارگر خبر داد:

   ستاد شاهد و ایثارگر خبر داد:

   جلسه مدیران کل شاهد و ایثارگر منطقه یک کشور
   «جلسه مدیران کل شاهد و ایثارگر» به نقل از مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سرکار خانم سیدجوادی جلسه مدیران …ادامه خبر »
  • ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه خبر داد

   ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه خبر داد

   جلسه ستاد آموزش دانشجویان شاهد و ایثارگر
   «اولین جلسه کمیته آموزش دانشجویان شاهد و ایثارگر» مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سرکار خانم سیدجوادی از برگزاری اولین …ادامه خبر »
  • ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   مراسم تقدیر از مسئولین ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر نو ورود بهمن ماه 97
   «مراسم تقدیر از مسئولین ثبت نام دانشجویان نو ورود شاهد و ایثارگر بهمن 1397» به نقل از ستاد شاهد و …ادامه خبر »
  • ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد

   ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد

   برگزاری اردوی دختران شاهد و ایثارگر دانشگاه به مشهد مقدس
   «اردوی دختران شاهد و ایثارگر به مشهد مقدس» مشاور رئیس دانشگاه سرکارخانم سیدجوادی از برگزاری اردوی زیارتی-سیاحتی به مشهد مقدس …ادامه خبر »
 • آرشیو اخبار