بیانیه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

بیانیه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس