ستاد اموردانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

اولين نشست دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه با اساتید مشاور

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته اولین نشست دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه با اساتید مشاور برگزار گردید. خانم سیدجوادی رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در این باره توضیح داد که با عنایت به این که مسائل مربوط به دانشجویان تخصصی بوده تصمیم گرفته شد که این نشست ها بر اساس همسانی و نزدیکی و تشابه موضوعات برگزار گردد لذا در نشست اولیه از اساتید مشاور و دانشجویان دانشكده هاي مهندسي عمران، كامپيوتر و علوم انساني در این جلسه شرکت کرده اند.

در رابطه با موضوعات مطرح شده در این جلسه آقای شمسیان کارشناس مسئول امور شاهد و ایثارگران اعلام نمود که مهم ترین محورهای این جلسه تبیین حقوق دانشجویان شاهد و ایثارگر و بررسی مسائل آموزشی و فرهنگی آنها بوده است .

این جلسه در روز دوشنبه مورخ ۲۸ فروردین از ساعت ۱۲ در سالن شهید باهنر برگزار گردید. از مهم ترین ویژگی های این جلسه علاوه بر پرسش و پاسخ ها و برقراری فضای دو طرفه و تعامل برانگیز می توان به فرم های نظرسنجی از محتوای جلسه و نیز انجام قرعه کشی به منظور اهداء هدایایی به رسم یاد بود اشاره نمود که در پایان جلسه به دانشجویان انجام پذیرفت.

20170417_122421_hdr 20170417_123459_hdr