حضور دانشجویان دانشگاه در نخستین طرح ملی ضیافت ایثار

به گزارش ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه، نخستین دوره ملی ضیافت ایثار با هدف بصیرت افزایی دانشجویان شاهد و ایثارگر به همت سازمان امور دانشجویان با حضور ۴۰۰ دانشجو از دانشگاه های سراسر کشور در دو گروه خواهران و برادران در تابستان ۱۴۰۱  برگزار گردید. 

در این دوره که به میزبانی دانشگاه فردوسی در مشهد مقدس برگزار شد ده نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شرکت نمودند.