نشست صمیمی بانوان دانشگاه (اساتید و یاوران علمی) با حضور جناب آقای دکتر مهدی نژاد سرپرست محترم دانشگاه

نشست صمیمی بانوان دانشگاه (اساتید و یاوران علمی) با حضور جناب آقای دکتر مهدی نژاد سرپرست محترم دانشگاه روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار شد.

در این نشست سرکار خانم دکتر قربان مشاور امور زنان و خانواده دانشگاه با عرض خیرمقدم  و تکریم جایگاه بی بدیل زنان در تحولات اجتماعی و سیاسی مطالبات مربوط به بانوان را بیان نمودند.

در ادامه جناب آقای دکتر مهدی نژاد سرپرست محترم دانشگاه ضمن تبریک هفته معلم و بزرگداشت مقام علامه شهید استاد مطهری و با تشریح اهمیت منزلت بانوان در دانشگاه، پیگیری مطالبات ایشان را از اولویت های برنامه های دانشگاه عنوان نمودند. سپس بانوان حاضر در جلسه به بیان مطالب خود پرداختند.