• شبکه خبری بازنشستگان اعلام كرد:

   شبکه خبری بازنشستگان اعلام كرد:

   🔴اعلام ۱۳ مطالبه بازنشستگان کشوری به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ✳️دکتر احمد صافی مدیر کانون بازنشستگان کشوری آموزش …
   🔴اعلام ۱۳ مطالبه بازنشستگان کشوری به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ✳️دکتر احمد صافی مدیر کانون بازنشستگان کشوری آموزش …ادامه خبر »
  • قابل توجه اعضاء محترم كانون بازنشستگان دانشگاه

   قابل توجه اعضاء محترم كانون بازنشستگان دانشگاه

   اهداف كانون بازنشستگان و عالي ترين مرجع تصميم گيري آن مندرج در اساسنامه كانون صنفي بازنشستگان دانشگاه تربيت دبير شهيد …
   اهداف كانون بازنشستگان و عالي ترين مرجع تصميم گيري آن مندرج در اساسنامه كانون صنفي بازنشستگان دانشگاه تربيت دبير شهيد …ادامه خبر »
  • فراخوان تشكيل اتاق فكر و كميته هاي تخصصي كانون بازنشستگان دانشگاه

   فراخوان تشكيل اتاق فكر و كميته هاي تخصصي كانون بازنشستگان دانشگاه

   سرور ارجمند، بازنشسته گرامي؛ به استحضار مي رساند: پيرو سياست هاي جديد صندوق بازنشستگي كشوري مبني بر واگذاري هرچه بيشتر …
   سرور ارجمند، بازنشسته گرامي؛ به استحضار مي رساند: پيرو سياست هاي جديد صندوق بازنشستگي كشوري مبني بر واگذاري هرچه بيشتر …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار

  tamaas

  فکس: 22970033

  داخلی کانون 2472

  مدیر اجرایی کانون: 09123877651

  فرم تماس با کانون بازنشستگان