رئیس سازمان امور دانشجویان خبرداد:

توجه ويژه وزارت علوم به مراکز مشاوره و توسعه فعالیت‌های آن

روابط عمومی دانشگاه گزارش داد

نشست تخصصی تعامل مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور

مرکز مشاوره دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار نمود

همایش یک روزه نشست تخصصی تعامل مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور

معاونت پژوهش و فناوری گزارش داد

نتایج هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی رسما اعلام گردید

ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اعلام کرد

رقابت های انتخابی چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر دانشگاه

توسط روابط عمومی دانشگاه شهید رجایی صادر شد

بیانیه محکوم کردن اعدام ظالمانه شیخ نمر باقر النمر توسط ؤزیم آل سعود