مطالب توسط

عرض تسلیت خدمت ریاست محترم دانشکده بابت مصیبت وارده

اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده مهندسی عمران، مصیبت وارده بر جناب آقای دکتر مظلوم (ریاست محترم دانشکده) بابت فوت پدر گرامیشان را تسلیت عرض می نمایند و برای روح آن مرحوم علو درجات آرزومند هستند.

انتصاب معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای مهدی نژاد، طی ابللاغی آقای دکتر فرهاد حسینعلی را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران منصوب نمودند. همچنین ایشان از زحمات آقای دکتر علیرضا شریفی در مدت تصدی این سمت تشکر کردند.