مطالب توسط

بازدید هیات رئیسه دانشگاه از سرای دانشجویی ازگل

به گزارش معاونت دانشجویی، دکتر مهدی نژاد سرپرست دانشگاه به همراه اعضای هیات رئیسه و مدیران حوزه معاونت دانشجویی و به مناسبت گرامی داشت هفته سراهای دانشجویی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ در سرای دانشجویی ازگل حضور یافتند. در ابتدای این مراسم فعالیت­های فرهنگی، مذهبی و ورزشی این سرای دانشجویی از سوی دانشجویان به نمایش […]

بازدید هیات رئیسه دانشگاه از سرای دانشجویی حافظ

به گزارش معاونت دانشجویی، دکتر مهدی نژاد سرپرست دانشگاه به همراه اعضای هیات رئیسه و مدیران حوزه معاونت دانشجویی و به مناسبت گرامی داشت هفته سراهای دانشجویی در روز یکشنبه مورخ۱۴۰۲/۲/۳۱ در سرای دانشجویی حافظ حضور یافتند. آقای دکتر مهدی نژاد در این بازدید، ضمن تبریک هفته خوابگاه ها به دانشجویان، دستور رسیدگی و رفع […]

بازدید هیات رئیسه دانشگاه از سرای دانشجویی طرشت

به گزارش معاونت دانشجویی، دکتر مهدی نژاد سرپرست دانشگاه به همراه اعضای هیات رئیسه و مدیران حوزه معاونت دانشجویی و به مناسبت گرامی داشت هفته سراهای دانشجویی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ در سرای دانشجویی طرشت حضور یافتند. آقای دکتر مهدی نژاد سرپرست دانشگاه در این بازدید، ضمن تبریک هفته خوابگاه ها به دانشجویان، دستور […]

بازدید هیات محترم رئیسه دانشگاه از سراهای دانشجویی هروی و شهید مدنی

 هیات محترم رئیسه دانشگاه، به همراه مدیران حوزه معاونت دانشجویی و به مناسبت گرامی داشت هفته سراهای دانشجویی در روز سه شنبه مورخ۱۴۰۲/۲/۱۹ در سراهای دانشجویی هروی و شهید مدنی حضور یافتند. آقای دکتر مهدی نژاد رئیس محترم دانشگاه در این بازدید، ضمن تبریک هفته خوابگاه ها به دانشجویان، دستور رسیدگی و رفع مشکلات دانشجویان […]