دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار می کند:

در ادامه سلسله وبینارهای تخصصی دانشکده مهندسی کامپیوتر، وبیناری حول موضوع الگوریتم های بهینه سازی با سخنرانی آقای سید امین حسینی برگزار می شود. از عموم علاقمندان دعوت می شود در این جلسه شرکت نمایند. موضوع وبینار: The Analysis and Comparison Performance of the two Algorithm ACO & ICA for global optimization based on solving […]

تصویب رشته تحصیلی مدیریت آموزشگاهی هنرستان ها در شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی

مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی دانشگاه اعلام کرد: تصویب رشته تحصیلی مدیریت آموزشگاهی هنرستان ها   به گزارش روابط عمومی دانشگاه، و به نقل از مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی دانشگاه، رشته پیشنهادی دانشگاه با عنوان “مدیریت آموزشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای”، در شورای عالی  برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم […]

دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار می کند

در ادامه سلسله وبینارهای تخصصی دانشکده مهندسی کامپیوتر، وبیناری حول موضوع تاریخچه حافظه ها با سخنرانی آقای دکتر امیرمهدی حسینی منزه برگزار می شود. از عموم علاقمندان دعوت می شود در این جلسه شرکت نمایند. موضوع وبینار: نگاهی به تاریخچه و پیشرفت‌ فناوری حافظه‌ها از زمان پیدایش کامپیوتر زمان برگزاری:  ۶ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت […]

تحویل پروژه های کارشناسی دانشکده مهندسی کامپیوتر

لیست پروژه هایی که در جدول زیر آمده است، توسط اساتید راهنما مورد تایید اتمام کار قرار گرفته اند. این دانشجویان با هماهنگی با اساتید راهنما و داور باید تا ۲۲ بهمن ماه دفاع غیرحضوری خود را انجام دهند.  استاد داور  استاد راهنما  اعضای گروه عنوان پروژه  دکتر دانشپور  دکتر بساق زاده  مهندس عطائیان  مرجان […]

دانشکده مهندسی کامپیوتر خبرداد:

برگزاری وبینار آشنایی پژوهشگران با حوزه های تحقیقاتی نوین

دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد:

برگزاری وبینار آشنایی پژوهشگران با حوزه های تحقیقاتی نوین

مسابقه برنامه نویسی ورودی های جدید دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار شد

در حاشیه نشست مسئولین دانشکده مهندسی کامپیوتر با دانشجویان ورودی جدید به منظور آشنایی هر چه بیشتر آنها با رشته و دانشگاه، مورخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ مسابقه ای بین ورودی های جدید این دانشکده برگزار شد. در این مسابقه که با محوریت برنامه نویسی و به همت انجمن علمی دانشکده برگزار شد، هدف اصلی […]

برگزاری وبینار آشنایی با رشته مهندسی کامپیوتر برای دانشجویان نوورود

برگزاری وبینار آشنایی با رشته کامپیوتر برای دانشجویان جدید الورود