خرد
۲۹
خرد
۲۸
خرد
۱۸

دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد:

برگزاری جلسه بررسی توانایی های علمی متقاضیان جذب بهمن 97

ادامه خبر
ارد
۳۱

دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد:

اخذ حمایت از یونیسف جهت تجهیز کارگاه سخت افزار و آزمایشگاه رباتیک دانشکده

ادامه خبر
ارد
۱۴
ارد
۱۰

انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد:

برگزاری انتخابات انجمنهاي علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر

ادامه خبر
فرو
۱۸
اسف
۱۴

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر خبر داد

جشن ورودی ۹۷ و همایش آشنایی با رشته کامپیوتر

ادامه خبر