دی
۲۵
۱۳۹۸

دانشکده کامپیوتر خبر داد:

جلسه ی مسئولین دانشکده کامپیوتر با مسئولین حوزه ی آموزشی دانشگاه:

ادامه خبر
دی
۲۱
۱۳۹۸
دی
۱۳
۱۳۹۸

افتخار آفرینی دانشکده کامپیوتر

افتخار آفرینی دانشکده مهندسی کامپیوتر در بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران

ادامه خبر
دی
۰۵
۱۳۹۸

دانشکده کامپیوتر برگزار کرد:

برگزاری انتخابات الکترونیک در دانشکده کامپیوتر

ادامه خبر
دی
۰۴
۱۳۹۸

:دانشکده کامپیوتر برگزار کرد

اولین انتخابات شورای دانشجویی دانشکده کامپیوتر در تاریخ 3/10/1398 برگزار شد

ادامه خبر
دی
۰۲
۱۳۹۸

:دانشکده کامپیوتر برگزار می کند

“کارگاه آموزشی”نگارش و انتشار مقالات پژوهشی

ادامه خبر
آذر
۲۹
۱۳۹۸
آذر
۲۹
۱۳۹۸