مطالب توسط دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار می کند:

در ادامه سلسله وبینارهای تخصصی دانشکده مهندسی کامپیوتر، وبیناری حول موضوع الگوریتم های بهینه سازی با سخنرانی آقای سید امین حسینی برگزار می شود. از عموم علاقمندان دعوت می شود در این جلسه شرکت نمایند. موضوع وبینار: The Analysis and Comparison Performance of the two Algorithm ACO & ICA for global optimization based on solving […]

دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار می کند

در ادامه سلسله وبینارهای تخصصی دانشکده مهندسی کامپیوتر، وبیناری حول موضوع تاریخچه حافظه ها با سخنرانی آقای دکتر امیرمهدی حسینی منزه برگزار می شود. از عموم علاقمندان دعوت می شود در این جلسه شرکت نمایند. موضوع وبینار: نگاهی به تاریخچه و پیشرفت‌ فناوری حافظه‌ها از زمان پیدایش کامپیوتر زمان برگزاری:  ۶ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت […]

تحویل پروژه های کارشناسی دانشکده مهندسی کامپیوتر

لیست پروژه هایی که در جدول زیر آمده است، توسط اساتید راهنما مورد تایید اتمام کار قرار گرفته اند. این دانشجویان با هماهنگی با اساتید راهنما و داور باید تا ۲۲ بهمن ماه دفاع غیرحضوری خود را انجام دهند.  استاد داور  استاد راهنما  اعضای گروه عنوان پروژه  دکتر دانشپور  دکتر بساق زاده  مهندس عطائیان  مرجان […]

مسابقه برنامه نویسی ورودی های جدید دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار شد

در حاشیه نشست مسئولین دانشکده مهندسی کامپیوتر با دانشجویان ورودی جدید به منظور آشنایی هر چه بیشتر آنها با رشته و دانشگاه، مورخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ مسابقه ای بین ورودی های جدید این دانشکده برگزار شد. در این مسابقه که با محوریت برنامه نویسی و به همت انجمن علمی دانشکده برگزار شد، هدف اصلی […]

تقدیر از خانم دکتر صفخانی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی کامپیوتر و پژوهشگر شایسته تقدیر دانشگاه در سال ۱۳۹۹

تقدیر از خانم دکتر صفخانی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی کامپیوتر و پژوهشگر شایسته تقدیر دانشگاه در سال ۱۳۹۹