مطالب توسط education

راهنمای مربوط به دانشجویان کارشناسی در سامانه گلستان

راهنماهای مربوط به دانشجویان راهنمای ورود به سیستم گلستان راهنمای امکانات سیستم گلستان راهنمای پردازش اطلاعات جامع دانشجو راهنمای پاسخگوئی به سوالات ارزشیابی راهنمای پردازش ثبت نام مقدماتی راهنمای ثبت نام (انتخاب واحد) و ترمیم (حذف واضافه) دانشجو  راهنمای استفاده از گزارشها راهنمای مهمان شدن به دانشگاه دیگر راهنمای اخذ درس کارآموزی راهنمای بازیابی شناسه […]

شهریه مصوب سال تحصیلی ۹۹-۹۸

قابل توجه کلیه دانشجویان نوبت دوم (شبانه) ورودی سال ۱۳۹۸ بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه ، شهریه سال ۱۳۹۸ دانشجویان نوبت دوم که پیش از این به صورت پیشنهادی و علی الحساب تعیین و در سیستم گلستان اعمال گردیده بود ، به صورت  زیر تغییر و در سیستم اعمال شده است.   شهریه مصوب […]

اطلاعیه های انتخاب واحد ترم بهمن ۹۸ (۳۹۸۲)

توصیه ترمیم۳۹۸۲   تکدرس   اطلاعیه و برنامه‌ی زمان‌بندی انتخاب واحد اینترنتی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸   راهنمای اخذ درس به صورت مهمان در دانشگاه دیگر   مراحل اخذ معرفی نامه درس کارآموزی دوره کارشناسی در سامانه گلستان راهنمای دانشجو

مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد برگزار می کند

دوره ﻫﺎی ارﺗﻘﺎء ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ، ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺟﺮا و HSE، سازمان نظام مهندسی ساختمان سه ماه آخر سال ۱۳۹۸ جهت اطلاع از برنامه کلاس دوره های بهمن و اسفند کلیک کنید. دوره ﻫﺎی ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۵ جهت اطلاع ازﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﮐﺖ دردوره هﺎ، هزینه ها و برنامه کلاسی […]

دانش آموختگان

ایام و ساعات پاسخگویی به تماس های تلفنی با اداره امور دانش آموختگان قابل توجه مراجعین محترم اداره امور دانش آموختگان   متقاضیان دریافت دانشنامه و ریزنمرات ابتدا باید نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصویر مدارک مورد نیاز در پرتال آموزشی دانشگاه اقدام نمایند (لازم است قبل از بارگذاری، مدارک مورد نیاز  با فرمت […]