مرد
۳۰

روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد

مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده علوم انسانی

ادامه خبر
مرد
۲۷

روابط عمومی دانشگاه خبر داد

برگزرای جلسه تکریم و معارفه معاون دانشجویی دانشگاه

ادامه خبر
مرد
۲۷

روابط عمومی دانشگاه خبر داد

تقدیر از آزادگان دانشگاه به مناسبت بزرگداشت سالروز ورود آزادگان به ایران

ادامه خبر
مرد
۲۷

روابط عمومی دانشگاه خبر داد

برگزرای جلسه تکریم و معارفه معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

ادامه خبر
مرد
۲۶

شهریه 99-98

شهریه مصوب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال تحصیلی 99-98

ادامه خبر
مرد
۲۲

آگهی مزایده

آگهی مزایده واگذاری غرفه های رفاهی ـ دانشجویی مستقر در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و خوابگاه حافظ

ادامه خبر
مرد
۲۰
مرد
۰۸

تازه های نشر

چاپ هشتم کتاب روش و جزئیات اجرایی بهسازی ساختمان

ادامه خبر