انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار در فروردین ۱۳۹۰ آغاز به کار کرد  و در تاریح ۱۷/۷/۱۳۹۱ پروانه تاسیس آن از طرف وزارت علوم   صادر گردید. ژونال بین المللی انجمن با مشارکت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست در راه ادامه فعالیت خود پذیرای مقالات شما به زبان انگلیسی است و اگر علاقمند هستید به عضویت هیئت تحریریه این مجله درآیید فرم عضویت رزومه و تصویر خود را   برای   پست الکترونی انجمن ارسال فرمایید

iraneesd@yahoo.com

International Journal of Environmental Science and Bioengineering “IJESB” ISSN 2476-4582 is an open access, Peer reviewed, scholarly journal that is directed by:

College of Environment http://coe.ac.ir/       The formal College of Environment, belongs to Department of Environment, Islamic Republic of Iran https://en.doe.ir/Portal/Home/default.aspx      And Scientific Society of Environmental Education and Sustainable Development, EESD  http://www.sru.ac.ir/environment    located at Shahid Rajaee Teacher Training University https://www.sru.ac.ir/en2/ our partner in publishing IJESB in addition the other of university that are Members of EESD.

International Journal of Environmental Science and Bioengineering “IJESB” is an is an open access journal  Free of Article Processing Charges for 2019. IJESB focuses on the pronouncement of research studies relating to the sustainable development and is a platform for spreading technological and research innovations in the field of environmental biotechnology and nanotechnology, environmental toxicology, biostatistics and epidemiology, pollution, Biodiversity and other aspects of Environmental Science.  IJESB is Looking forward for your well managed article submission on:  http://coe.ac.ir/

.

نجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران پيشرو درثبت  و تاسيس شركت هاي دانش بنيان با رويكرد زيست محيطي و اخلاقي است و در نظر دارد طرح هاي دانش بينان را به ثبت رسانده براي ارائه دهندگان رسماً گواهي ثبت اختراع و لوح تقدير صادر نمايد. از دارندگان اين گونه طرح ها تقاضا دارد طرح خود را به آدرس پست الكتروني انجمن  ارسال فرمايند نام مخترع يا مبدع يا بنيان گذار طرح و شركت دانش بنيان در اين بخش اين درگاه  اينترنتي فهرست مي شود: آدرس پست الکترونی انجمن

iraneesd@yahoo.com

[wikiwordpress year=string month=string day=string today=true]

J V, [۰۵.۱۲.۱۷ ۱۳:۵۳]
اتوان آن را کامل تر کرده به زبان ان

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۶۰
فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳
داخلی: ۲۴۴۷
environment@srttu.edu