روابط عمومی دانشگاه

ديدار وزير آموزش پرورش با اعضای شورا و مدیران حوزه ستادی دانشگاه

ستاد شاهد و امور ايثارگران با همكاري بسيج كاركنان پايگاه شهيد زالی برگزار کرد

همايش راه و ستاره ها

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار کرد

جشن ازدواج دانشجویی

روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد

مراسم تکریم و معارفه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه خبر داد

تفاهم نامه بين مركز دانش پژوهان و تشكل های شاهد و ايثارگر و دانشگاه

ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد

حضور دانشجویان دانشگاه در مراسم دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان با مقام معظم رهبری

روابط عمومی دانشگاه خبر داد

بازدید رئیس دانشگاه از نمایشگاه نشریات دانشجویی

ارتقأ مرتبه

ارتقأ مرتبه سه تن از اساتيد دانشگاه به مرتبه دانشياري و استادي