مرد
۰۵
تیر
۲۴

تعامل بین المللی در موضوع آموزش علوم

تغییر زمان برگزاری کارگاه آموزشی در موضوع آموزش علوم – STSE

ادامه خبر
تیر
۱۹

دانشکده علوم پایه برگزار نمود

برگزاری جلسه تقدیر از زحمات دکتر ضمیر انوری در معاونت فنی و دانشجویی دانشکده

ادامه خبر
تیر
۱۹

تعامل بین المللی در موضوع آموزش علوم پایه

برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید دانشکده در موضوع رویکردهای نوین در آموزش علوم

ادامه خبر
تیر
۱۹
تیر
۱۲

تعامل بین المللی در موضوع آموزش علوم

دانشکده علوم پایه کارگاه آموزشی در موضوع آموزش علوم STSE را برگزار می کند

ادامه خبر
تیر
۰۱

برنامه زمان بندی

برنامه زمان بندی مصاحبه آزمون ورودی دکتری در رشته های علوم پلیه در سال تحصیلی 99-98

ادامه خبر
خرد
۲۸