چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه در نشریه Nano Letters

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مقاله عضو هیات علمی دانشگاه در نشریه Nano Letters به چاپ رسید. بر اساس این گزارش، در يك همكاري بين المللي با حضور آقای دکتر مهدی نیک عمل، استاد دانشگاه شهید رجائی، به كمك محاسبات ديناميك مولكولي و اندازه گيري هاي ميكروسكوپ STM تجربي حباب هاي بسيار ريز حاوي تنها […]

برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری با عنوان “نظریه انتظار-ارزش و آموزش مبتنی بر کاوشگری”

برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری – در تاریخ ۲۹ شهریور ماه توسط جناب آقای دکتر رسول عبداله میرزائی برگزار می شود.

برگزاری کارگاه آموزشی راه حل هاي چندگانه در آموزش رياضي

کارگاه آموزشی راه حل هاي چندگانه در آموزش رياضي توسط آقای دکتر ابراهیم ریحانی در تاریخ ۲۴ شهریورماه برگزار شد.

برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه با حضور سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، صبح روز شنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه با حضور علیرضا کاظمی سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش، برگزار شد.

برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری با عنوان “ سلسله مباحث درباره نظام های آموزشی در دنیا – جلسه اول ”

برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری – در تاریخ ۲۲ شهریور ماه توسط جناب آقای دکتر حسن حذرخانی برگزار می شود.

برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری با عنوان “ کتاب های درسی ریاضی و کنکور”

برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری – در تاریخ ۱۵ شهریور ماه توسط جناب آقای دکتر ابراهیم ریحانی برگزار می شود.

برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری با عنوان “کج‌فهمی، بدفهمی، بدمفهومش؟ چرا واژه‌ها مهم‌اند؟ ”

برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری – در تاریخ ۸ شهریور ماه توسط جناب آقای دکتر منصور وصالی برگزار می شود.

سخنرانی دکتر سیده مژگان سیدطالبی پژوهشگر پسادکتری

سخنرانی خانم دکتر سیده مژگان سیدطالبی پژوهشگر پسادکتری در روز چهارشنبه ۳ شهریور ماه ساعت ۱۰ با عنوان “سنتز و مشخصه یابی ساختارهای گرافنی به منظور استفاده در باتری لیتیومی و ابرخازن و شبیه سازی سلول های خورشیدی پروسکایتی” به صورت مجازی برگزار می شود.