شهر
۰۸

دانشکده علوم پایه برگزار نمود

تجلیل از زحمات پرسنل دانشکده علوم پایه در روز کارمند

ادامه خبر
شهر
۰۸

دانشکده علوم پایه برگزار نمود

تجلیل از زحمات آقای علی زالی در دوران خدمت در دانشکده علوم پایه

ادامه خبر
مرد
۰۵
تیر
۲۴

تعامل بین المللی در موضوع آموزش علوم

تغییر زمان برگزاری کارگاه آموزشی در موضوع آموزش علوم – STSE

ادامه خبر
تیر
۱۹

دانشکده علوم پایه برگزار نمود

برگزاری جلسه تقدیر از زحمات دکتر ضمیر انوری در معاونت فنی و دانشجویی دانشکده

ادامه خبر
تیر
۱۹

تعامل بین المللی در موضوع آموزش علوم پایه

برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید دانشکده در موضوع رویکردهای نوین در آموزش علوم

ادامه خبر
تیر
۱۹
تیر
۱۲

تعامل بین المللی در موضوع آموزش علوم

دانشکده علوم پایه کارگاه آموزشی در موضوع آموزش علوم STSE را برگزار می کند

ادامه خبر