برگزاری اولین جلسه هماهنگی نخستین همایش ملی فرهنگ

روز چهارشنبه مورخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، اولین جلسه هماهنگی ” نخستین همایش ملی فرهنگ با تاکید بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونا” با حضور آقای دکتر صلواتی، آقای دکتر مالیان، آقای دکتر خادمی و آقای دکتر طهماسبی پور در دفتر دانشکده علوم انسانی تشکیل گردید. نخستین همایش ملی فرهنگ با همکاری دانشکده علوم […]

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده

روز شنبه مورخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور رئیس و معاونین و مدیران محترم گروه دانشکده علوم انسانی تشکیل گردید. در این جلسه تاکید شد که مدیران گروه ها بر زمان تشکیل کلاس ها طبق برنامه سامانه گلستان نظارت کنند و در مورد ارزشیابی درس کارورزی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ کمیته […]

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم انسانی

دوشنبه مورخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم انسانی با حضور مدیران محترم گروه های آموزشی برگزار گردید.

ارتقا عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی

در سی وسومین نشست هیات ممیزه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی جناب آقای دکتر نجف طهماسبی پور عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم انسانی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.  

سی و سومین نشست هیات ممیزه دانشگاه برگزار شد

سی و دومین نشست هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی تشکیل شد

چهارمین کنفرانس اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر معنای زندگی به صورت برخط برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس دانشکده علوم انسانی، روز پنجشنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ چهارمین کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی با شاخص های ذیل از طریق سامانه LMS برگزار گردید: یکی از رسالت های دانشگاه اموزش وافزایش روحیه مشارکت جویی است. در سایه همین رسالت این همایش گرچه مدیریتش […]

برگزاری جلسه گروه زبان انگلیسی

روز سه شنبه ۱۰ تیرماه جلسه گروه زبان انگلیسی با حضور اعضای هیات علمی گروه زبان و همین طور رئیس دانشکده جناب آقای دکتر طهماسبی پور تشکیل شد.

انتخاب مدیر گروه علوم تربیتی

روز دوشنبه ۹ تیرماه جلسه ای برای انتخاب مدیر گروه علوم تربیتی در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی برگزار گردید. در این جلسه اعضای گروه علوم تربیتی و همین طور خانم دکتر گران مدیر محترم برنامه ریزی آموزشی حضور داشتند. پس از انتخابات آقای دکتر جمشید جراره به عنوان مدیر گروه علوم تربیتی انتخاب شدند.