مرد
۳۰

روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد

مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده علوم انسانی

ادامه خبر
تیر
۱۸

افتخاری دیگر برای انتشارات دانشگاه شهید رجائی

کسب عنوان کتاب شایسته تقدیر در دومین جشنواره ملی کتاب اولیا و مربیان توسط عضو هیأت علمی دانشگاه شهید رجائی

ادامه خبر
ارد
۱۸