«دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی» برای دومین سال پیاپی در لیست «اثرگذارترین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنیا» قرار گرفت

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، بر اساس اطلاعات پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس(ISI)، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، برای دومین سال پیاپی، در بین «اثرگذارترین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنیا» قرار گرفت. شایان ذکر است «شاخص های اساسی علم» یکی از پایگاه های اطلاعاتی مؤسسه […]

برگزاری جلسه گروه علوم تربیتی

روز دوشنبه مورخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، جلسه گروه علوم تربیتی با حضور اعضای محترم گروه در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی تشکیل گردید و در مورد مسائل جاری گروه بحث و بررسی شد.

برگزاری جلسات كارگروه بررسي صلاحيت عمومي

جلسات كارگروه بررسي صلاحيت عمومي اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه به طور مستمر روزهای یکشنبه در دانشکده علوم انسانی با حضوراعضای كارگروه بررسي صلاحيت عمومي تشکیل می گردد.    

چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری صلاحیت های معلمی

روز دوشنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری صلاحیت های معلمی با حضور ریاست محترم دانشگاه در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی تشکیل شد. در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت. کارورزی در دوره کارشناسی به جای ارائه در یک نیمسال تحصیلی در دو نیمسال به نام کارورزی ۱ و […]

برگزاری مراسم گرامیدشت هفته معلم و هفته آموزش دانشکده علوم انسانی

روز چهارشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، گردهمایی اساتید محترم دانشکده علوم انسانی به مناسبت گرامیداشت هفته معلم و هفته آموزش در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی صورت گرفت . در این مراسم آقای دکتر عمادی سخنرانی نمودند و در ادامه گفتگوی صمیمانه اساتید انجام شد.

با حضور مقام عالی وزارت از مدیر گروه نمونه دانشگاه تقدیر شد.

در مراسمی که به مناسبت گرامی داشت روز معلم و هفته آموزش با حضور مقام عالی وزارت آموزش و پرورش جناب آقای دکتر یوسف نوری و ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عظمتی در روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۹  برگزار شد از جناب آقای دکتر نجاتی، مدیر گروه زبان انگلیسی که  در بین دانشکده های […]

با حضور مقام عالی وزارت از اساتید نمونه دانشکده علوم انسانی تقدیر شد.

در مراسمی که به مناسبت گرامی داشت روز معلم و هفته آموزش با حضور مقام عالی وزارت آموزش و پرورش جناب آقای دکتر یوسف نوری و ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عظمتی در روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۹  برگزار شد از سرکار خانم دکتر رحیمی ، سرکار خانم دکتر نصیری و آقای دکتر زرنوشه […]