تیر
۱۹
تیر
۱۷

مشاور رئیس دانشگاه خبر داد:

معارفه سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

ادامه خبر
خرد
۲۰
خرد
۰۹
ارد
۲۵

دبیر هیات ممیزه دانشگاه خبر داد

بیست و هشتمین نشست از دور سوم هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی تشکیل شد

ادامه خبر
ارد
۱۵
ارد
۱۲

روابط عمومی دانشگاه خبر داد

افزایش بیشتر دانشجویان و ارتقای دانشگاه های شهید رجائی و فرهنگیان

ادامه خبر
ارد
۰۹

ستاد شاهد دانشگاه خبر داد:

سلسله جلسات تخصصی امور ایثارگران دستگاه های اجرایی استان تهران

ادامه خبر