فرو
۱۵

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خبر داد

اطلاعیه مهم معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی برای آن دسته از دانشجويان عزيزی كه ساكن شهرهای سيل زده می باشند

ادامه خبر
اسف
۰۵

کارشناسی 97

نحوه پذیرش غیرحضوری و پذیرش حضوری پذیرفته شدگان تاخیر گزینش مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ادامه خبر
بهم
۱۷
بهم
۱۷
دی
۱۳

دانشکده علوم انسانی

اطلاعیه مهم دانشکده علوم انسانی در خصوص امتحانات پایان ترم این دانشکده

ادامه خبر
آذر
۱۸
شهر
۲۱
مرد
۳۰