بهم
۱۷
بهم
۱۷
دی
۲۲

کارشناسی 97

نحوه پذیرش غیرحضوری و پذیرش حضوری پذیرفته شدگان نیمه متمرکز مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ادامه خبر
دی
۱۳

دانشکده علوم انسانی

اطلاعیه مهم دانشکده علوم انسانی در خصوص امتحانات پایان ترم این دانشکده

ادامه خبر
آذر
۱۸
شهر
۲۱
مرد
۳۰
مرد
۲۲