مطالب توسط human

ارتقا عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی

در سی وسومین نشست هیات ممیزه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی جناب آقای دکتر نجف طهماسبی پور عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم انسانی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.  

چهارمین کنفرانس اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر معنای زندگی به صورت برخط برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس دانشکده علوم انسانی، روز پنجشنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ چهارمین کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی با شاخص های ذیل از طریق سامانه LMS برگزار گردید: یکی از رسالت های دانشگاه اموزش وافزایش روحیه مشارکت جویی است. در سایه همین رسالت این همایش گرچه مدیریتش […]

انتخاب مدیر گروه علوم تربیتی

روز دوشنبه ۹ تیرماه جلسه ای برای انتخاب مدیر گروه علوم تربیتی در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی برگزار گردید. در این جلسه اعضای گروه علوم تربیتی و همین طور خانم دکتر گران مدیر محترم برنامه ریزی آموزشی حضور داشتند. پس از انتخابات آقای دکتر جمشید جراره به عنوان مدیر گروه علوم تربیتی انتخاب شدند.

برگزاری کارگروه بررسی توانایی های علمی در گروه علوم تربیتی و گروه معارف اسلامی

روز سه شنبه و چهارشنبه ۲۰ و ۲۱ خرداد ماه دو کارگروه جهت بررسی توانایی های علمی متقاضیان جذب دانشکده علوم انسانی تشکیل گردید. ۴ متقاضی در گروه علوم تربیتی( در رشته برنامه ریزی درسی) و ۴ متقاضی در گروه معارف جهت جذب مرد مصاحبه قرار گرفتند.

برگزاری جلسه ارتقا خانم دکتر حمیدی و آقای دکتر طهماسبی پور

روز دوشنبه ۱۹ خرداد ساعت ۸ صبح جلسه ارتقا سرکار خانم دکتر حمیدی ( به مرتبه استادی) و آقای دکتر طهماسبی پور(به مرتبه دانشیاری) با حضور اساتید و مدیر گروه علوم تربیتی و آقای دکتر درتاج و خانم دکتر حسینیان به عنوان داور خارجی در سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید.

چهارمین کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی

زمان برگزاری چهارمین کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی به دلیل شیوع کرونا در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹، به صورت مجازی(آنلاین) برگزار می شود.   جهت اطلاع از نتیجه مقالات پذیرفته شده و طریقه ی ثبت نام به سایت کنفرانس مراجعه نمایید. https://conf.sru.ac.ir/4thconfivt/fa