مطالب توسط human

چهارمین کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی

زمان برگزاری چهارمین کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی به دلیل شیوع کرونا در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹، به صورت مجازی(آنلاین) برگزار می شود.   جهت اطلاع از نتیجه مقالات پذیرفته شده و طریقه ی ثبت نام به سایت کنفرانس مراجعه نمایید. https://conf.sru.ac.ir/4thconfivt/fa

برگزاری جلسه(دوم) جهت هماهنگی چهارمین کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی

روز شنبه مورخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹، جلسه ای با حضور آقایان دکتر شمس(معاون پژوهشی دانشگاه)،دکتر طهماسبی پور(رئیس دانشکده علوم انسانی)، دکتر میر محمدی(رئیس آموزش های الکترونیکی و آزاد)، دکتر صلواتی(معاون فرهنگی دانشگاه) و دکتر خادمی دبیر علمی کنفرانس در ارتباط با چگونگی برگزاری چهارمین کنفرانس اسلام و ارزش های متعالی در دفتر دانشکده علوم […]

جلسه جهت هماهنگی چگونگی برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی اسلام و ارزش های متعالی

روز سه شنبه مورخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، جلسه ای با حضور آقای دکتر طهماسبی پور(رئیس دانشکده علوم انسانی)، دکتر میر محمدی(رئیس آموزش های الکترونیکی و آزاد)، دکتر صلواتی(معاون فرهنگی دانشگاه) و دکتر خادمی دبیر علمی کنفرانس در ارتباط با چگونگی برگزاری چهارمین کنفرانس اسلام و ارزش های متعالی در دفتر دانشکده علوم انسانی برگزار […]

برگزاری کارگروه کارورزی

روز سه شنبه مورخ ۹۹/۲/۲۳، کارگزوه کارورزی با حضور جمعی از اساتید دانشکده علوم انسانی در دفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید.