مطالب توسط

چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری صلاحیت های معلمی

روز دوشنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری صلاحیت های معلمی با حضور ریاست محترم دانشگاه در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی تشکیل شد. در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت. کارورزی در دوره کارشناسی به جای ارائه در یک نیمسال تحصیلی در دو نیمسال به نام کارورزی ۱ و […]

برگزاری مراسم گرامیدشت هفته معلم و هفته آموزش دانشکده علوم انسانی

روز چهارشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، گردهمایی اساتید محترم دانشکده علوم انسانی به مناسبت گرامیداشت هفته معلم و هفته آموزش در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی صورت گرفت . در این مراسم آقای دکتر عمادی سخنرانی نمودند و در ادامه گفتگوی صمیمانه اساتید انجام شد.

با حضور مقام عالی وزارت از مدیر گروه نمونه دانشگاه تقدیر شد.

در مراسمی که به مناسبت گرامی داشت روز معلم و هفته آموزش با حضور مقام عالی وزارت آموزش و پرورش جناب آقای دکتر یوسف نوری و ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عظمتی در روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۹  برگزار شد از جناب آقای دکتر نجاتی، مدیر گروه زبان انگلیسی که  در بین دانشکده های […]

با حضور مقام عالی وزارت از اساتید نمونه دانشکده علوم انسانی تقدیر شد.

در مراسمی که به مناسبت گرامی داشت روز معلم و هفته آموزش با حضور مقام عالی وزارت آموزش و پرورش جناب آقای دکتر یوسف نوری و ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عظمتی در روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۹  برگزار شد از سرکار خانم دکتر رحیمی ، سرکار خانم دکتر نصیری و آقای دکتر زرنوشه […]