واکسیناسیون پرسنل محترم و دانشجویان گرامی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، ضمن آرزوی صحت و سلامتی کامل برای همه اساتید، همکاران و دانشجویان گرامی، به اطلاع می رساند به دنبال هماهنگی های به عمل آمده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای واکسیناسیون اعضای محترم هیات علمی، واکسیناسیون کارکنان محترم دانشگاه نیز در روز چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه انجام می پذیرد. جزییات برنامه زمان بندی واکسیناسیون در اطلاعیه های بعدی اعلام می گردد.

همچنین ارسال اطلاعات دانشجویان گرامی برای برنامه واکسیناسیون ویروس کرونا به وزارت علوم، تحقیقات و‌ فناوری نیز انجام شده است. شایان ذکر است در راستای از سرگیری آموزش حضوری ‌و پیرو پیگیری های انجام شده مبنی بر واکسیناسیون جامعه دانشجویی، اطلاعات دانشجویان محترم دانشگاه در تمامی مقاطع تحصیلی به وزارت عتف ارسال گردیده است. اخبار و‌ اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.