اطلاعیه مهم معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی “در مورد نحوه برگزاری امتحانات پایان نیم­سال ۹۹-۹۸”

اطلاعیه مهم شماره ۱۵ (معاونت آموزشی)

“در مورد نحوه برگزاری امتحانات پایان نیم­سال ۹۹-۹۸”

بر اساس اطلاعيه معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه و نیز مصوبه شورای دانشگاه به تاریخ ۱۲ خردادماه ۱۳۹۹، با توجه به شیوع ویروس کرونا و پیشگیری از مخاطرات این بیماری مقرر گردید، شيوه ارزیابی دانشگاه در دروس تئوری و بخش نظری دروس “تئوری- عملی” در نیم سال دوم ۱۳۹۸-۱۳۹۹ مبتنی بر ارزيابي مستمر (با انواع روش­هاي ذكر شده) و با محوريت استاد درس در انتخاب و استفاده تركيبي از روش­های ارزیابی(ذکر شده در اطلاعیه ۲ خرداد ماه سال جاری) انجام پذیرد.

لذا بر این مبنا امتحان پایان ترم  صرفاً به عنوان،  بخشی از ارزیابی درس و فقط به تشخیص استاد درس برگزار خواهد گردید.

در این راستا موارد ذیل مورد تاکید است:

  • کلیه آزمون های پایان ترم بصورت غیر حضوری و با استفاده از بستر سامانه LMS خواهد بود.
  • در صورت تصمیم به برگزاری آزمون از راه دور، پیشنهاد می گردد، به منظور عدم تداخل زمانی اساس برنامه ریزی اساتید در « برگزاری امتحان » مبتنی بر برنامه ارائه شده موجود در پرتال آموزشی دانشگاه باشد.
  • نحوه برگزاری امتحان به تشخیص استاد محترم درس از طریق سامانه LMS، ارسال سؤالات از طریق سامانه LMS، ایمیل و غیره، و دریافت پاسخ به صورت غیرحضوری در زمان مقرر خواهد بود.
  • در شرایطی که استاد درس نیاز به زمان بيشتر به منظور تكميل فرآيند ارزيابي این ترم داشته باشد می‌تواند در بازه زمانی یک ماه، از تاریخ ۲۴ خرداد اقدام نماید.
  • دروس عملی یا بخش عملی دروس تئوری – عملی بنا به تشخیص استاد درس و با هماهنگی دانشکده، در صورتی که محتوای درس اجازه دهد، می‌تواند به صورت غیرحضوری و یا تلفیقی از روش‌های غیرحضوری و حضوری برگزار شود.
  • در صورت نیاز به اجرای بخش حضوری با برنامه‌ریزی به وسیله دانشکده و تأیید مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه، این بخش در تابستان به صورت فشرده اجرا خواهد شد.
  • در خصوص نحوه ارزیابی دروس ورزش و تربیت بدنی، دانشجویان طبق اطلاعیه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی عمل نمایند.
  • در خصوص نحوه ارزیابی درس کارورزی، دانشجویان طبق اطلاعیه دانشکده علوم انسانی عمل نمایند.
  • در خصوص نحوه ارزیابی دروس عمومي به اطلاعيه دانشكده علوم انساني توجه شود.