مطالب توسط

ارتقا مرتبه علمی چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه در آخرین جلسه هیات ممیزه در دوره چهارم

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، صبح روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ آخرین جلسه هیات ممیزه در دوره چهارم، در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید. در این جلسه آقای دکتر نیما مهدیان دهکردی از دانشکده مهندسی برق، آقای دکتر سید محمدرضا مرتضوی از دانشکده مهندسی عمران و […]

ارتقا مرتبه علمی چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ جلسه هیات ممیزه در دوره چهارم، در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید. در این جلسه آقای دکتر جمشید جراره از دانشکده علوم انسانی از مرتبه استادیاری به دانشیاری و آقای دکتر کامران مبینی از دانشکده مهندسی […]

ارتقا مرتبه علمی چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ چهاردهمین جلسه هیات ممیزه در دوره چهارم، در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید. در این جلسه آقای دکتر نصور باقری از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق گروه مخابرات از مرتبه دانشیاری به استادی، […]

ارتقا مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱ سیزدهمین جلسه هیات ممیزه در دوره چهارم، در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید. در این جلسه آقای دکتر فرامرز آشنای قاسمی از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه طراحی جامدات، از مرتبه دانشیاری […]

ارتقا مرتبه علمی چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ دوازدهمین جلسه هیات ممیزه در دوره چهارم، در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید. در این جلسه آقای دکتر عبداله صلواتی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی گروه الهیات و معارف اسلامی، از مرتبه دانشیاری […]

اطلاعیه شماره ۲ – اجرای تبصره ذیل ماده(۶) قانون متعهدین خدمت در وزارت آموزش و پرورش

اطلاعیه شماره ۲ به اطلاع دانشجویان محترم متعهد دبیری می رساند با توجه به در خواست تعدادی از دانشجویان عزیز، زمان خود اظهاری، جهت اعلام عدم تمایل به استفاده از خوابگاه و تغذیه، و به تبع آن جلو گیری کسر از حقوق برابر قانون متعهدین خدمت در وزارت آموزش ‌پرورش، این زمان تا پایان وقت […]

برگزاری نخستین جلسه بنیاد حامیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

روز پنج شنبه مورخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، نخستین جلسه هیات موسس بنیاد حامیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سالن شهید باهنر دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه که با حضور چهره های سر شناس خیرین کشور درحوزه تعلیم و تربیت و جمعی از اعضای هیات رییس دانشگاه تشکیل شد، دکتر حمیدرضا عظمتی، (رییس […]

حضور مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر علی دوست مدیر کل محترم تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه به دعوت معاونت دانشجویی و به جهت تقویت ارتباط و تعامل با پتانسیل های موجود، از سالن های ورزشی، امکانات وتجهیزات مجموعه ورزشی دانشگاه بازدید نمودند. ایشان پس از بازدید نیز در […]