روابط عمومی دانشگاه خبر داد

یادداشت رئیس دانشگاه شهید رجائی در بیست و ششمین گاهنامه خبری تحلیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)

معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود

برگزاری مراسم روز دانشجو

دبیر علمی چهارمین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه خبر داد

اختصاص بخش “ارزشیابی در آموزش ریاضی” در برنامه چهارمین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه

معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود

مسابقات منطقه ای سازه نجات تخم مرغ

دانشکده مهندسی مکانیک خبر داد

کسب مقام دوم کشوری در بخش دبیران دومین رویداد جامع ساخت افزایشی (پرینت سه بعدی) ایران