مطالب توسط دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

برگزاری کارگاه غیرحضوری آموزشی بافت کریستالی در فلزات و آلیاژها

کارگاه دو روزه آموزش بافت کریستالی در فلزات و آلیاژها و مباحث مرتبط به صورت غیرحضوری (مجازی) برگزار می شود.

کسب رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد توسط دانشجوی دانشکده مهندسی مواد و فناوریهای نوین

افتخار آفرینی سرکار خانم سیمین خیرآبادی، دانشجوی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین در کسب رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۹