ستاد دانشجویان امور شاهد و ایثارگر خبر داد

ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻫﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداري ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره)

روابط عمومی دانشگاه خبر داد

تفاهم نامه بين مركز دانش پژوهان و تشكل های شاهد و ايثارگر و دانشگاه

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد

اولين ديدار صميمي اعضاي مركزي كانون ايثار

ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد

حضور دانشجویان دانشگاه در مراسم دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان با مقام معظم رهبری

رئیس گروه شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد

برنامه های گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی

روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد

انتصاب مدیر پشتیبانی و خدمات، و رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد

كسب مقام سوم تنيس روي ميز دوبل در المپياد ورزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر

ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اعلام کرد

رقابت های انتخابی چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر دانشگاه