آبا
۱۲
آبا
۰۱
مهر
۲۹

ستاد شاهد خبر داد:

اولین نشست اساتید مشاور با ستاد شاهد سال تحصیلی 99-98

ادامه خبر
مهر
۲۱

اردو زیارتی قم-جمکران دانشجویان شاهد و ایثارگر

اردو زیارتی قم-جمکران دانشجویان شاهد و ایثارگر با محوریت اربعین حسینی

ادامه خبر
مهر
۱۵
مهر
۰۱

ستاد شاهد خبر داد:

تجلیل از استاد مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال تحصیلی 98-97

ادامه خبر
مهر
۰۱
شهر
۳۱

ستاد شاهد خبر داد:

دیدار صمیمی دانشجویان شاهد و ایثارگر با معاون فرهنگی

ادامه خبر