ارتقا مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، در روز سه شنبه مورخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ دومین جلسه هیات ممیزه در دوره پنجم، در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید. در این جلسه آقای دکتر علی فرهادی از دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه مربی به استادیاری ارتقا یافتند. برای ایشان […]

برگزاری اولین جلسه از دور پنجم هیئت ممیزه دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اولین جلسه از دور پنجم هیئت ممیزه دانشگاه در روز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ در سالن جلسات شهید باهنر برگزار شد. در این جلسه ابلاغ اعضای جدید تقدیم و در مورد برگزاری منظم جلسات و داوری پرونده ها تصمیم گیری شد.

ارتقا مرتبه علمی چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه در آخرین جلسه هیات ممیزه در دوره چهارم

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، صبح روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ آخرین جلسه هیات ممیزه در دوره چهارم، در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید. در این جلسه آقای دکتر نیما مهدیان دهکردی از دانشکده مهندسی برق، آقای دکتر سید محمدرضا مرتضوی از دانشکده مهندسی عمران و […]

ارتقا مرتبه علمی چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ جلسه هیات ممیزه در دوره چهارم، در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید. در این جلسه آقای دکتر جمشید جراره از دانشکده علوم انسانی از مرتبه استادیاری به دانشیاری و آقای دکتر کامران مبینی از دانشکده مهندسی […]

ارتقا مرتبه علمی چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ چهاردهمین جلسه هیات ممیزه در دوره چهارم، در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید. در این جلسه آقای دکتر نصور باقری از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق گروه مخابرات از مرتبه دانشیاری به استادی، […]

ارتقا مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱ سیزدهمین جلسه هیات ممیزه در دوره چهارم، در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید. در این جلسه آقای دکتر فرامرز آشنای قاسمی از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه طراحی جامدات، از مرتبه دانشیاری […]

ارتقا مرتبه علمی چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ دوازدهمین جلسه هیات ممیزه در دوره چهارم، در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید. در این جلسه آقای دکتر عبداله صلواتی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی گروه الهیات و معارف اسلامی، از مرتبه دانشیاری […]

هیات ممیزه خبرداد، ارتقا مرتبه علمی چند تن اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی  و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، صبح امروز سه شنبه مورخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ در نشست هیات ممیزه در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید. در این جلسه آقای دکتر علیرضا شریفی  از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و گروه نقشه برداری، سرکار خانم دکتر مرضیه ندافان عضو […]