انتصاب

انتصاب معاون اداري و مالي دانشگاه و رييس اداره مطالعات، برنامه­ ریزی و امور اجتماعی

در سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور

دانشگاه شهيد رجايي برترين دانشگاه دبير فني در منطقه خواهد بود

روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد

انتصاب مدیر پشتیبانی و خدمات، و رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

در هيأت مميزه دانشگاه مطرح گرديد

ارتقأ مرتبه علمي دكتر بهشتيان به دانشياري

وزير آموزش و پرورش در ديدار معلمان منتخب با رئيس جمهور عنوان کرد

دانشگاه شهيد رجایی، بازوی قدرتمند آموزش و پرورش در تأمين نيروي انساني

روابط عمومي دانشگاه گزارش داد

ديدار هيأت رييسه دانشگاه با مراجع و آيات عظام