دانشکده علوم انسانی خبر داد

جلسه معارفه و خوش آمدگویی به دانشجویان ورودی ٩٧ کارشناسی رشته زبان انگلیسی

جلسه معارفه و خوش آمدگویی به دانشجویی ورودی ٩٧ کارشناسی رشته زبان انگلیسی با حضور ریاست دانشکده علوم انسانی سرکار خانم دکتر کاشانیها، معاون آموزشی و پژوهشی سرکار خانم دکتر خالوندی، مدیر گروه رشته زبان انگلیسی آقای دکتر نجاتی و کارشناس رشته سرکار خانم هاشم زاده برگزار شد.

در ابتدا ریاست دانشکده به ایراد سخنرانی و خوش آمدگویی پرداخته و به رسالت دانشجویان محترم در انتخاب مهم رشته دبیری تاکید کردند. در ادامه معاونت محترم و مدیر گروه اموزشی و همچنین کارشناس رشته، مهم ترین قوانین آموزشی دانشجویان را مرور و یاداوری کردند. در نهایت دانشجویان عزیز به همراه سرکار خانم ناصری رابط محترم دانشکده و رابط کتابخانه مرکزی سرکار خانم عزتی از بخش های مختلف کتابخانه بازدید کردند

 

photo_2019-02-25_08-24-28