افتخار آفرینی تکواندوکاران پسر دانشگاه

negar_27122019_122424

نمایندگان دانشگاه با کسب مقام سوم مسابقات تکواندو پسران دانشگاه های منطقه یک کشور افتخاری دیگر را برای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی رقم زند.   نوید عباس زاد وعلی شاهوردی که تیم تکواندوی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را در مسابقات دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور همراهی می نمودند توانستند با اقتدار رقبای خود را پشت سر گذاشته و مقام سوم مسابقات تکواندو انفرادی پسران این رقابتها را کسب نمایند.  این موفقیت را به ایشان و همه دانشجویان دانشگاه تبریک عرض می نمائیم.