انتخاب دانشکده مهندسی برق به عنوان دانشکده برتر سال ۱۳۹۸

مراسم گرامی داشت روز ملی پژوهش و فناوری با تقدیر از پژوهشگران برتر سال ۱۳۹۸ برگزار شد. در این مراسم که در تاریخ دوم دی ماه در سالن شهید طهرانی مقدم برگزار گردید، ضمن ارائه گزارشی از اطلاعات پژوهشی دانشگاه شهید رجایی در سال ۱۳۹۸ توسط معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه، از پژوهشگران برتر دانشگاه تقدیر به عمل آمد. اعضای محترم منتخب از دانشکده مهندسی برق در این مراسم به شرح زیر معرفی می شوند: جناب آقای دکتر سعید علیائی: کسب عنوان نشان درجه ۱ پژوهش دانشگاه شهید رجایی، جناب آقایان دکتر محمد شمس اسفندآبادی و دکتر محمود صیفوری، پژوهشگران برتر دانشگاه، جناب آقای دکتر نصور باقری: پژوهشگر شایسته تقدیر دانشگاه، جناب آقای دکتر رضا قندهاری: پژوهشگر فعال در زمینه ارتباط با صنعت، جناب آقای دکتر نیما مهدیان: محقق جوان برتر، جناب آقای دکتر سیدعلیرضا داوری: نویسنده مقاله برتر سال ۱۳۹۸، سرکار خانم حسینی: کارشناس پژوهشی برتر سال ۱۳۹۸، جناب آقایان احمد محب زاده بهابادی، سید روح اله قاسمی و مجید توحیدلو: دانشجویان پژوهشگر برتر در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی، جناب آقای یاسین باستان دانشجوی برتر دبیری. از افتخارات دیگر کسب شده، انتخاب نشریه Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations-JECEI به عنوان نشریه برتر دانشگاه است. در پایان، دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید رجایی، به دلیل میزان تولیدات علمی و پژوهشی، عنوان دانشکده برتر سال ۱۳۹۸ را از آن خود کرد.

6a5a9548

1-8