انتخاب دانشكده مهندسي برق به عنوان دانشكده برتر سال ۱۳۹۸

مراسم گرامي داشت روز ملي پژوهش و فناوري با تقدير از پژوهشگران برتر سال ۱۳۹۸ برگزار شد. در اين مراسم كه در تاريخ دوم دي ماه در سالن شهيد طهراني مقدم برگزار گرديد، ضمن ارائه گزارشي از اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد رجايي در سال ۱۳۹۸ توسط معاونت محترم پژوهشي و فناوري دانشگاه، از پژوهشگران برتر دانشگاه تقدير به عمل آمد. اعضاي محترم منتخب از دانشكده مهندسي برق در اين مراسم به شرح زير معرفي مي شوند: جناب آقاي دكتر سعيد عليائي: كسب عنوان نشان درجه ۱ پژوهش دانشگاه شهيد رجايي، جناب آقايان دكتر محمد شمس اسفندآبادي و دكتر محمود صيفوري، پژوهشگران برتر دانشگاه، جناب آقاي دكتر نصور باقري: پژوهشگر شايسته تقدير دانشگاه، جناب آقاي دكتر رضا قندهاري: پژوهشگر فعال در زمينه ارتباط با صنعت، جناب آقاي دكتر نيما مهديان: محقق جوان برتر، جناب آقاي دكتر سيدعليرضا داوري: نويسنده مقاله برتر سال ۱۳۹۸، سركار خانم حسيني: كارشناس پژوهشي برتر سال ۱۳۹۸، جناب آقايان احمد محب زاده بهابادي، سيد روح اله قاسمي و مجيد توحيدلو: دانشجويان پژوهشگر برتر در مقاطع دكتري، كارشناسي ارشد و كارشناسي، جناب آقاي ياسين باستان دانشجوي برتر دبيري. از افتخارات ديگر كسب شده، انتخاب نشريه Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations-JECEI به عنوان نشريه برتر دانشگاه است. در پايان، دانشكده مهندسي برق دانشگاه شهيد رجايي، به دليل ميزان توليدات علمي و پژوهشي، عنوان دانشكده برتر سال ۱۳۹۸ را از آن خود كرد.

6a5a9548

1-8