برگزاری کارگاه آموزشی هوش هیجانی و موفقیت در زندگی

به  همت دانشکده علوم انسانی کارگاه آموزشی با موضوع هوش هیجانی و موفقیت در زندگی با تدریس جناب آقای دکتر نجف طهماسبی پور ریاست دانشکده علوم انسانی ، دانشیارگروه تربیتی و روانشناسی و متخصص روانپزشکی و علوم رفتاری در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در ساعت ۱۲:۳۰ بعداز ظهر برگزار گردید.
در این کارگاه  که با هدف  آشنایی بیشتر اساتید ، همکاران و دانشجویان با شناخت ویژگی فردی  صورت گرفت، مفاهیم آموزشی و کاربردی به منظور شناخت ویژگی های فردی خود از قبیل هوش هیجانی و هوش ذاتی  و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.