مدیر گروه فیزیک خبر داد

برگزاری نشست تخصصی با عنوان:

The Polarization of Cosmic Microwave Background

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از مدیر گروه فیزیک، خانم دکتر احمدی، نشست تخصصی با عنوان “قطبيدگي تابش ميكروموج پس زمينه كيهان” توسط دكتر روح اله محمدي عضو هيئت علمي موزه علوم و فناوري و  پژوهشگرموسسهIPM  وبا شرکت جمع کثیری از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و سایر علاقه مندان در محل آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه برگزار شد. در ادامه چکیده ای از سخنرانی فوق برای علاقه مندان این حوزه قرار داده شده است:

همان طوري كه مي دانيم، تابش ميكروموج پس زمينه كيهان پنجره جديدي براي مطالعه دوران اوليه كيهان باز مي كند. امروزه، منشاي ساختارهاي پيچيده كيهان را به افت و خيزهاي كوچك چگالي در پلاسماي كيهان اوليه ربط مي دهند. با  اندازه گيرهاي دقيق تابش ميكرو موج كيهان(CMB) مي توان ابزارهاي دقيقي براي آزمودن مدلهاي كيهانشناسي بدست آورد. همچنين، راهي براي درك بهتر ساختارهاي بنيادي جهان پيدا نمود. در اين نشست، ابتدا سناريوهاي استاندارد  كيهانشناسي براي قطبيدگيCMB مرور و بررسي شدند. سپس، با در نظر گرفتن برهم كنش هاي جديد، تعميم اين سناريوها مورد بحث قرار گرفت

photo_2018-10-25_14-25-54