مطالب توسط science

نشست علمی پژوهشی سالیانه اساتید و دانشجویان گروه شیمی

“نشست علمی پژوهشی سالیانه اساتید و دانشجویان گروه شیمی” با همکاری گروه شیمی دانشکده علوم پایه، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و انجمن علمی دانشجویی آموزش علوم در روز سه شنبه دوم دی ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار می شود.