مطالب توسط science

برگزاری آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ به صورت الکترونیکی

با تبریک سال نو و اعیاد ماه مبارک شعبان، با توجه به شرایط پیش آمده حاصل از بیماری کووید ۱۹ و عدم برگزاری کلاس های حضوری تا اطلاع ثانوی و ضرورت توجه به آموزش های الکترونیکی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه از برگزاری آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ به صورت برنامه مندرج در فایل […]

برداشتن گام های استوار در موضوع آموزش انرژی با توجه به کودکان و نوجوانان به عنوان دانشمندان آینده

دومین جشنواره آموزش انرژی برای کودکان و نوجوانان در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی برگزار شد.

بهینه سازی الکتروکاتالیست گامی موثر در فرایند تجاری سازی فنآوری پیل های سوختی

در اولین اولین نشست تخصصی آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی در بهینه سازی الکتروکاتالیست در روز یکشنبه بیستم بهمن ماه سال جاری بر این موضوع تاکید گردید.

اولین نشست تخصصی آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی در بهینه سازی الکتروکاتالیست

آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی دانشکده علوم پایه از برگزاری اولین نشست تخصصی در در روز یکشنبه بیستم بهمن ماه جاری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه خبر داد.