معاونت دانشجویی آغاز انتخابات تعیین نمایندگان دانشجویان در شورای صنفی را اعلام نمود:

آغاز فرآیند انتخابات شورای صنفی دانشجویان:

تکمیلی: معاونت دانشجویی جزئیات نشست هم اندیشی این حوزه را با ریاست دانشگاه منتشر کرد:

جزئیات نشست مدیران حوزه معاونت دانشجویی با ریاست محترم دانشگاه:

معاونت دانشجویی نتایج مسابقه انتخاب اتاق نمونه بهداشتي را اعلام نمود:

نتایج مسابقه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی

معاونت دانشجویی از برگزاری نشست کمیته مشورتی با موضوع بررسی مشکلات سراهای دانشجویی خبر داد:

تشکیل جلسه کمیته مشورتی با موضوع بررسی مشکلات سراهای دانشجویی

معاونت دانشجویی از انتشار بروشورهای روز جهانی تیروئید خبر داد:

انتشار بروشورهای اطلاع رسانی در مورد غده تیروئید

معاونت دانشجویی از تهیه بروشورهای مبارزه با بیماری در سراهای دانشجویی خبر داد:

ارسال پلمفت مبارزه و مقابله با شپش

معاونت دانشجویی از انتصاب رئیس مرکز بهداشت،درمان و مشاوره خبر داد:

:انتصاب آقای دکتر علی پالیزگیر به سمت رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره آقای دکتر عظمتی در روز شنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه با صدور حکمی آقای دکتر علی پالیزگیر را به سمت رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه منصوب نمودند. آقای دکتر طهماسبی پور معاون محترم دانشجویی با اعلام این خبر برای آقای […]

معاونت دانشجویی از برنامه های این معاونت برای نهادینه نمودن فرهنگ سالم زیستن خبر داد

مسابقه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی دانشجويان