ارتقأ مرتبه

ارتقأ مرتبه سه تن از اساتيد دانشگاه به مرتبه دانشياري و استادي

به مناسبت روز جهانی معلم صورت گرفت

نشست تخصصی بررسی جایگاه و ارتقای منزلت معلمان، به مناسبت روز جهانی معلم

روابط عمومی دانشگاه گزارش داد

دیدار هیأت رئیسه دانشگاه شهيد رجايي با علما و مراجع در قم

انتصاب

انتصاب معاون اداري و مالي دانشگاه و رييس اداره مطالعات، برنامه­ ریزی و امور اجتماعی

در سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور

دانشگاه شهيد رجايي برترين دانشگاه دبير فني در منطقه خواهد بود

روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد

انتصاب مدیر پشتیبانی و خدمات، و رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

در هيأت مميزه دانشگاه مطرح گرديد

ارتقأ مرتبه علمي دكتر بهشتيان به دانشياري