هیات ممیزه خبرداد، ارتقا مرتبه علمی چند تن اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی  و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، صبح امروز سه شنبه مورخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ در نشست هیات ممیزه در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه آقای دکتر علیرضا شریفی  از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و گروه نقشه برداری، سرکار خانم دکتر مرضیه ندافان عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه و گروه فیزیک و دکتر محمود فاطمی از دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای در گروه متالوژی  از مرتبه استادیاری به دانشیاری، ارتقا یافتند.

برای ایشان از خداوند متعال توفیقات روز افزون خواستاریم