تفاهم نامه سه جانبه همکاری با فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی و مجموعه توچال

روز گذشته،مسئولان فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و مجموعه تله کابین توچال تفاهم نامه سه جانبه همکاری با یکدیگر امضا کردند.

در این جلسه، دکتر حمیدرضا عظمتی رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دکتر عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی،، مهندس روح اله امداد مدیرعامل شرکت تله کابین توچال، دکتر رسول عبدالله میرزایی رییس دانشکده علوم پایه، دکتر مجتبی صالح پور مدیر فرهنگی، دکتر عبدالله صلواتی معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر مجتبی قربانی رییس دفتر امور بین الملل، دکتر سعید علیایی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، پیام نظر رییس کمیته محیط زیست فدراسیون اسکی و کیوان محبی رئیس کمیته همگانی فدراسیون اسکی حضور داشتند.

 

این تفاهم نامه سه جانبه در راستای افزایش ارتباط تنگاتنگ بخش علمی و اسکی و ورزش های زمستانی است تا این رویکرد توسعه ای در راستای فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تفریحی اثرگذار باشد. این تفاهم نامه می تواند به عنوان نقطه عطفی در همکاری های چند جانبه در بخش صنعت و ورزش باشد.

 

اخبار مرتبط را از طریق اینجا مطالعه فرمایید