قابل توجه معرفی شدگان نهائی دوره مهارت آموزی و استخدامی دانشگاه شهید رجائی

اطلاعیه شماره ۲

مرحله دوم معرفی شدگان نهائي دوره مهارت آموزي و استخدام

معلمين حق التدریسی سال ۱۳۹۹

این عزیزان می بایست مطابق اطلاعیه های زیر نسبت به انجام مراحل پذیرش و شرکت در کلاسها اقدام نمایند.

جهت مشخصات افراد اینجا کلیک کنید

**************************************

اطلاعیه شماره ۱  مرکز آموزش های الکترونیکی

قابل توجه معرفی شدگان نهائي دوره مهارت آموزي و استخدام

معلمين حق التدریسی سال ۱۳۹۹ و معرفي شدگان آزمون استخدامی سنوات گذشته دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

**************************

 

اطلاعیه شماره ۱

قابل توجه معرفی شدگان نهائي دوره مهارت آموزي و استخدام

معلمين حق التدریسی سال ۱۳۹۹ و معرفي شدگان آزمون استخدامی سنوات گذشته دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

 

ضمن عرض تبريك به مناسبت ورود شما عزيزان به دانشگاه تربيت­ دبيرشهيد رجائي، به اطلاع می رساند ، فرآیند پذیرش غیر حضوری شما به روش زیر انجام خواهد شد.

جهت مشاهده راهنمای تصویری کامل اینجا کلیک کنید

 

فرم معرفی شدگان دوره مهارت آموزی مشمولین قانون تعیین تکلیف

 

اطلاعیه ثبت نام