دبیر اجرایی جشنواره خبر داد

برنامه زمان بندی نخستین جشنواره آموزش انرژی برای کودکان و نوجوانان

برنامه زمان بندی نخستین جشنواره آموزش انرژی برای کودکان و نوجوانان اعلام شد

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید

برنامه_زمان_بندی_نخستین_جشنواره.pdf (57 دانلود ها)