روابط عمومی دانشگاه خبر داد

نشست صمیمی اعضای گروه آموزشی علوم تربیتی با رئیس دانشگاه و با محوریت موضوع دروس صلاحیت های معلمی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست صمیمی اعضای گروه آموزشی علوم تربیتی با رئیس دانشگاه با محوریت موضوع دروس صلاحیت های معلمی و با حضور رئیس دانشکده علوم انسانی در روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه در سالن جلسات حوزه ریاست تشکیل گردید. بر اساس این گزارش، در ابتدای نشست آقای دکتر علیرضا عصاره به عنوان مدیر گروه اموزشی علوم تربیتی مراتب تشکر خود و اعضا را از حمایت های همیشگی ریاست دانشگاه ابراز و گزارش مبسوطی از فعالیت های گروه ارائه کردند. همچنین اعضای گروه به تفکیک، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص دروس صلاحیت های معلمی ارائه نمودند.

پس از استماع نظرات اعضا، رئیس دانشگاه ضمن تشکر از قبول مسئولیت آقای دکتر عصاره در مسئولیت گروه علوم تربیتی و پذیرش مسئولیت هایی مانند مشاور رئیس دانشگاه، بر این نکته که امر مهم آموزش صلاحیت های معلمی نباید در حاشیه قرار بگیرد، تاکید داشتند. دکتر عظمتی ضمن بیان توانمندی ها و ظرفیت بالای اساتید گروه علوم تربیتی، به محورهای زیر اشاره داشتند:

  • ضرورت بازنگری در دروس صلاحیت های معلمی متناسب با نیازهای روز
  • ماموریت اصلی و نخست گروه علوم تربیتی رفع نیازهای دروس صلاحیت های معلمی دانشجویان است و در کنار آن گروه می تواند در رشته های تخصصی پذیرش دانشجو داشته باشد
  • تاسیس دفتر ارتباط با مدرسه در محل دانشکده علوم انسانی
  • جایگاه ویژه علوم تربیتی در دانشگاه و وزارت آموزش و پرورش و جامعه
  •  سهم گروه علوم تربیتی از طرح های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش
  • جذب هیات علمی دانشکده متناسب با نیازها صورت گیرد
  • استفاده از ظرفیت انجمن های علمی دانشکده
  • توسعه دانشکده علوم انسانی در حوزه آموزش
  • بیان راهکارهای هویت سازی و توانمندسازی اعضای گروه علوم تربیتی
  • مشارکت حداکثری همه اعضای گروه در تدوین و اجرای دروس صلاحیت های معلمی

photo_2018-11-19_03-32-59 photo_2018-11-19_03-33-00 photo_2018-11-19_03-33-02 photo_2018-11-19_03-33-04