معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی اعلام کرد

فراخوان پذيـرش بـدون آزمـون استعداد های درخشان در مقطع دكتـري – کارشناسی ارشد دانشگـاه تربيت­ دبيرشهيـدرجائي

سال تحصيلي ۹۸-۹۷ ( ویژه  فرهنگیان رسمی یا پیمانی)

 

نحوه ثبت نام متقاضيان پذيرش بدون آزمون مقطع دکتری ۹۷

نحوه ثبت نام متقاضيان پذيرش بدون آزمون مقطع ارشد ۹۷