معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی اعلام کرد پذیرش دکتری

اطلاعيه تكميلي مصاحبه دكتراي مهندسي سازه

زمان مصاحبه براي داوطلبان دوره دكتري رشته مهندسي سازه كه در تاريخ ۴/۴/۹۷به هر دليلي حضور نداشتند در روز دوشنبه مورخ ۱۱/۴/۹۷ ساعت۳۰/۹ صبح اعلام مي گردد. لطفا تمامي مدارك درخواستي را به ايميل اعلام شده دانشكده Civil@sru.ac.ir ارسال نماييد .

************************************

برنامه زمانبندي آزمون مصاحبه دكتري رياضي محض  ۹۷

برنامه زمانبندي آزمون مصاحبه دكتري رياضي کاربردی ۹۷

************************************

اطلاعيه تكميلي زمان مصاحبه دانشجويان متقاضي تحصيل دوره دكتري سال تحصيلي ۹۸-۹۷ دانشكده علوم انساني

************************************

اطلاعيه تكميلي زمان مصاحبه دانشجويان متقاضي تحصيل دوره دكتري سال تحصيلي ۹۸-۹۷ دانشكده علوم پایه

************************************

اطلاعیه شماره ۴ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتري سال ۱۳۹۷

************************************

اطلاعيه تکمیلی زمان مصاحبه دانشجويان متقاضي تحصيل دوره دكتري سال تحصيلي ۹۸-۹۷ دانشکده مکانیک و علوم انسانی

************************************************************************************************************************

اصلاحيه اطلاعيه شماره ۳ شامل تغيير ادرس ايميل دانشكده

 در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه متمركز دكتري سال۱۳۹۷

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران

فرم های مربوط به تکمیل فرآیند پذیرش

*********************************************************************************

اطلاعیه شماره ۲

اطلاعيه مهم   دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه متمركز دكتري سال۱۳۹۷

لازم به ذكر است كه بر اساس دفترچه شماره ۲   راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون ورودي دوره دكتري Ph.D 1397   (نيمه متمركز) تنها داوطلبان فرهنگي شاغل رسمي يا پيماني در وزارت آموزش و پرورش مي توانند در مصاحبه شركت نمايند. بر همين اساس همراه داشتن حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يا پيماني در زمان مصاحبه الزامي است. در غير اينصورت داوطلبان گرامي مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب و قبولي، قبولي آنان ” لغو” مي گردد.

اطلاعات تكميلي و اعلام كد رشته محل هاي مورد پذيرش دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و تاريخ هاي مراجعه حائزين شرايط مرحله ارزيابي تخصصي تا ساعاتي ديگر از طريق همين وبگاه اعلام خواهد شد.

******************************************************************

اطلاعيه شماره ۱  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در خصوص نحوه پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي ( Ph.D ) سال تحصيلي  ۹۸-۱۳۹۷

ضمن عرض تبريك به پذيرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) سال تحصيلي  ۹۸-۱۳۹۷، به اطلاع مي‌رساند، اطلاعات تكميلي متعاقباٌ  از طريق همين وبگاه اعلام خواهد شد.