دوره مهارت آموزي و استخدام معلمين حق التدریسی سال ۱۴۰۰ (سری سوم)

اطلاعیه شماره ۵

قابل توجه ۱۸۲ نفر معرفی شده نهائي دوره مهارت آموزي و استخدام

هنرآموزان حق التدریسی سال ۱۴۰۰(سری سوم)/ مرحله دوم

شاغل در هنرستانها و مراکز کارودانش

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

جهت مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک کنید

*******************************************

اطلاعیه شماره ۴

به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان محترم سری سوم حق التدریس که در برخی از استانها برای آنها معرفی نامه به نام دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی صادر شده ولی قادر به انجام پذیرش غیر حضوری نمی باشند می رساند. متاسفانه هنوز مشخصات این عزیزان از وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه ارسال نشده و به محض وصول و بارگذاری از طریق همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

بدیهی است مهلت پذیرش این دسته از عزیزان نیز متناسب با زمان اعلام ، تمدید خواهد شد.

**************************************

 

اطلاعیه شماره ۳

به اطلاع می رساند مهلت پذیرش غیر حضوری مهارت آموزان حق التدریس سال ۱۴۰۰ سری سوم تا روز ۱۸ خرداد تمدید شد

****************

اطلاعیه شماره ۲

قابل توجه معرفی شدگان نهائي دوره مهارت آموزي و استخدام

هنرآموزان حق التدریسی سال ۱۴۰۰(سری سوم)

شاغل در هنرستانها و مراکز کارودانش

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

جهت مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک کنید

******************************************

 

اطلاعیه شماره ۱

قابل توجه معرفی شدگان نهائي دوره مهارت آموزي و استخدام

معلمين حق التدریسی سال ۱۴۰۰(سری سوم) دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

 

ضمن عرض خیر مقدم به معرفی شدگان محترم به دانشگاه تربيت­ دبيرشهيد رجائي، به اطلاع می رساند ، فرآیند پذیرش غیر حضوری این عزیزان طی روزهای آتی از طریق همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

جهت مشاهده اطلاعیه نحوه برگزاری دوره مهارت آموزی و استخدام معلمین حق التدریس اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده فرم معرفی شدگان دوره مهارت آموزی مشمولین قانون تعیین تکلیف اینجا کلیک کنید