اطلاعيه های دانشگاه شهيد رجايي در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه متمركز دكتري سال ۱۴۰۰

اطلاعيه شماره ۳ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه متمركز دكتري سال۱۴۰۰

(مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي-پژوهشي)

ضمن تبریک مجدد به کلیه متقاضیان شرکت در آزمون ورودی دوره‌های دکتری نيمه متمركز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، خاطر نشان می گردد  قبل از اقدام به ارسال مستندات مورد نظر حتما اطلاعیه شماره ۲ را با دقت مطالعه نمایند. پیرو  اطلاعیه  قبلی مجددا یادآوری می نماید  بر اساس دفترچه شماره ۲  راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دوره دکتری   Ph.D 1400  (نیمه متمرکز) برای دوره های روزانه تنها داوطلبان فرهنگی شاغل رسمی یا پیمانی در وزارت آموزش و پرورش می توانند در مصاحبه شرکت نمایند و سایر داوطلبان غیر شاغل در وزارت آموزش  و پرورش مي توانند صرفا به عنوان دانشجوی نوبت دوم  در مصاحبه شركت نمايند.

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیلک کنید.

***************************************************

اطلاعيه شماره ۲ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه متمركز دكتري سال۱۴۰۰

(مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي-پژوهشي)

به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون ورودی دوره‌های دکتری نيمه متمركزسال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ می رساند که دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي بر اساس شيوه نامه اجرائي آزمون ورودي دوره دكتري ۱۴۰۰ و  نامه  شماره۱۰۸۲۶ مورخ  ۲۶/۰۲/۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش كشور، از میان معرفي شدگان (مرحله اول آزمون عمومي دکتری سال ۱۴۰۰) سازمان سنجش آموزش کشور براي مهر  ۱۴۰۰ در رشته و گرايش هاي ذيل(مطابق جدول ۱) بر اساس مصاحبه و امتیازات آموزشی- پژوهشی اقدام به پذیرش دانشجو خواهد نمود.

توجه: پیرو  اطلاعیه  قبلی و  بر اساس دفترچه شماره ۲  راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دوره دکتری   Ph.D 1400  (نیمه متمرکز) برای دوره های روزانه تنها داوطلبان فرهنگی شاغل رسمی یا پیمانی در وزارت آموزش و پرورش می توانند در مصاحبه شرکت نمایند و سایر داوطلبان غیر شاغل در وزارت آموزش  و پرورش مي توانند صرفا به عنوان دانشجوی نوبت دوم  در مصاحبه شركت نمايند.

 

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیلک کنید.

فرم  مشخصات فردي ،آموزشي و پژوهشي (فرم شماره ۱)

فرم (شماره ۲ ) توصيه نامه داوطلبان آزمون دكتري

فرم شماره ۴ اعلام رتبه و درصد دروس آزمون

تعهد حضور تمام وقت در دوره‌ي دكتري دانشگاه تربيت‌دبير شهيد رجايي (فرم شماره ۵)

مخصوص دانشجويان سال آخر دوره‌ كارشناسي ارشد متقاضي شركت در دوره‌ي دكتري (فرم شماره ۶)

چک لیست بررسی وضعیت مصاحبه متقاضیان پذیرش در دوره دکتري

 

******************************************

 

اطلاعيه شماره ۱  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه متمركز دكتري سال ۱۴۰۰

 

 

ضمن عرض تبريك به پذيرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به اطلاع مي‌رساند، بر اساس دفترچه شماره ۲  راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون ورودي دوره دكتري   Ph.D 1400   (نيمه متمركز) داوطلبان فرهنگي شاغل رسمي يا پيماني در وزارت آموزش و پرورش مي توانند به  عنوان دانشجوی روزانه در مصاحبه شركت نمايند. بر همين اساس داشتن حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يا پيماني در زمان مصاحبه الزامي است. لازم به ذکر است  سایر داوطلبان غیر شاغل در وزارت آموزش  و پرورش مي توانند صرفا به عنوان دانشجوی نوبت دوم  در مصاحبه شركت نمايند.

 

اطلاعات تكميلي و اعلام  كد رشته محل هاي مورد پذيرش دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و تاريخ هاي مصاحبه  حائزين شرايط مرحله ارزيابي تخصصي متاقباٌ”  از طريق همين وبگاه اعلام خواهد شد.