ارتقا مرتبه علمی چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ جلسه هیات ممیزه در دوره چهارم، در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه آقای دکتر جمشید جراره از دانشکده علوم انسانی از مرتبه استادیاری به دانشیاری و آقای دکتر کامران مبینی از دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

برای ایشان از خداوند متعال توفیقات روز افزون خواستاریم.