ارتقا مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، در روز سه شنبه مورخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ دومین جلسه هیات ممیزه در دوره پنجم، در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه آقای دکتر علی فرهادی از دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه مربی به استادیاری ارتقا یافتند.

برای ایشان از خداوند متعال توفیقات روز افزون خواستاریم.