ارتقای مرتبه چند تن از اعضای هیات علمی در سی و هفتمین نشست هیات ممیزه دانشگاه

سی و هفتمین نشست هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی (هیات ممیزه وزارت آموزش و پرورش با محوریت دانشگاه شهید رجائی)، صبح امروز چهارشنبه مورخ ۳ آذرماه ۱۳۹۹ سی و هفتمین نشست هیات ممیزه، به عنوان دهمین جلسه هیات ممیزه در دور سوم در سالن شهید باهنر تشکیل گردید.

در این نشست پرونده های ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استادی تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید رجائی، پژوهشگاه مطالعات و دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است در این جلسه آقای دکتر محمد حسین رفان عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق از مرتبه دانشیاری به استادی، ارتقا یافتند.

همچنین خانم دکتر معصومه صفخانی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، خانم دکتر فرزانه حاتمی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و آقای دکتر علی رحمانی هنزکی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک  از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

 

ضمن تبریک، از خداوند متعال برای ایشان توفیقات روز افزون خواستاریم.