آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی خبر داد

سمینار تخصصی

 در ادامه سمینارهای تخصصی آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی دانشگاه  شهید رجایی، سمینارتخصصی دی  ماه سال ۱۳۹۷ با موضوع

“Recent advances in water splitting ”

توسط سرکار خانم دکتر اعظم انارکی عضومحترم هیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه  شهید رجایی در روز سه شنبه مورخه ۹۷/۱۰/۴  در ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه برگزار خواهد شد. لذا از اساتيد ، دانشجويان و سایر علاقه مندان جهت شرکت در این سمینار دعوت به عمل می اید